Profesional para que se integre a un equipo multidisciplinario